Ang pagdating ng mga hapones dylan cole dating

Rated 3.87/5 based on 528 customer reviews

Ito ay kasapi ng mga Nagkakaisang Bansa, G8, at ng APEC.Ang isang kulturang Paleolitiko noong mga 30,000 BCE ang bumubuo ng unang alam na pagtira ng tao sa kapuluang Hapones.

Kabilang sa lupalop o kontinente ng Asya ang bansang Pilipinas. Nasa hilaga nito ang Kipot Luzon; ang Karagatang Pilipinas sa silangan; ang Timog-Karagatang Tsina at Dagat Sulu sa kanluran; at ang Dagat Celebes sa timog.

Pawang produktong teknolohikal ang produksyon ng bansang Korea at Hapon. Sa paggamit ng makabagong teknolohiya, sadyang gumaan ang mga gawain at higit nadumami ang produksyon.c.

Ang tagumpay naman sa ekonomiya ng Taiwan, Singapore at timog Korea aynagbigay - sigla sa iba pang bansang Asyano upang magsikap na matamo ang ganitongtagumpay sa harap ng papalakas na paligsahan ng buong daigdig.

Di pahuhuli sa kahusayan ang mga Pilipino pagdating sa teknolohiya. May mga bansa sa Asya na kahit na mayaman sa mga likas na yaman ay di – gaanongmaunlad kung ihahambing sa mga karatig – bansa na may kakaunting likas na yaman.c. Matataba ang mga produktong maaani sa maraming lupain sa mga bansang Asyano.b.

papaunlad ang mga bansa sa Asya na ang ikinabubuhay ay agrikultura at industriya. Mataas ang kalidad ng mga panindang iniluluwas ng mga bansang Asyano sa ilangkaratig-bansa sa Asya.c. Umunlad ang industriya sa Asya dahil sa pagtuklas at pagpapaunlad ng Agham atteknolohiya.b.

Leave a Reply